To fortidligt fødte børn Amning af tvillinger 1 + 2 = 5 Tilbage

 

Tvillingegraviditet- og fødsel

 Interview med afd. jordemoder Ellen Busekist og centerjordemoder
Merete Würtz, KAS Glostrup.

Hvad er der specielt ved tvillingegraviditeten?

Busekist : For det første er det en øget belastning at vente to, og ved fødslen er der en øget risko for forskellige fosterstillinger. Når det konstateres, at kvinden venter tvillinger , kommer hun pr. definition i risikogruppen. På KAS Glostrup er vi ved at arbejde os væk fra de kasser man i mange år har puttet gravide i. Risikogrupper lyder negativt og fortæller i sig selv ikke noget. Vi har brug for at vide, om kvinden f.eks. tidligere har fået kejsersnit eller venter tvillinger begge dele er normalt, men kræver en særlig opmærksomhed. Den største risiko ved tvillinge graviditeten er, at kvinden føder for tidligt. Desuden er der en øget risiko for f.eks. svangerskabsforgiftning p.g.a. den større belastning, endnu en grund til aflaste i graviditeten.

Er der særlige forholdsregler m.h.t. moderkagebiopsi, fostervandsprøver osv. Når man venter tvillinger ?

Busekist :Indikationerne er de samme, som der ellers er gældende: over 35 år, familiære dispositioner, tidligere fødsel af et barn med kromosomfejl osv. Ofte finder man ud af, at kvinden venter tvillinger, når man scanner – og vi scanner ikke alle rutinemæssigt. Hvis man konstaterer tvillinger ved en scanning i forbindelse med en fostervandsprøve, vil man tage det op til fornyet overvejelse , overvejelserne er nogle andre, end hvis der kun er et barn. Hvad nu hvis der er én syg og én rask?
Ved fostervandsprøver er der en øget abortrisiko – 6% ved tvillingegraviditeter i forhold til 1% ved almindelige gravide. Selvfølgelig kan det fortages , hvis indikationen er så kraftige, at det skønnes nødvendigt. Faktisk er det få tvillingemødre, der vælger fostervandsprøve.

Hvad er jeres udgangspunkt for samarbejde med vordende tvillingemødre ?

Busekist : Vi støtter kvinder i at det er sundt nok at skulle have tvillinger. Jeg oplever, at de fleste – når det første chok har lagt sig – reagerer med glæde " Juhu-der-er-to" De er stolte og følger sig meget frodige, og det er jo et utroligt positivt udgangspunkt for en graviditet /fødsel, som vi prøver at arbejde vidre med.

Hvordan aflaster man en tvillingegraviditet ?

Busekist : Tidligere indlagde man mange tvillingegravide fra uge 30-32 til 36 for ar undgå for tidlig fødsel. I dag indlægger man kun på indikation – f.eks. optræk til svangerskabsforgiftning, truende for tidlig fødsel som kræver medicinsk behandling. Tilbuddet om at blive indlagt til aflastning står åbent for alle tvillingegravide. Hvis en kvide bliver indlagt p.g.a noget akut så overvejer vi, om det er muligt, at hun kan ligge/være hjemme og aflaste, når den akutte fare er drevent over. Her kommer det sociale ind i billedet. Har hun muligheden for at kunne aflaste tilstrækkeligt hjemme?

Hvilke tilbud er der til den kvinde, der vælger at aflaste hjemme?

Würtz: I nogle kommuner er der tilbud om hjemmehjælp, men der er langt fra alle. Der er nogle kommuner, som virkelig er begyndt at gøre noget på den front, ligesom man også tilbyder tvillingehjælp efter fødslen i nogle kommuner. Det er et fint og tiltrængt tilbud.

Når kvinder aflaster hjemme, kommer hun så til kontrol ?

Busekist : Hvis det er i den tidlige graviditet, kommer de hos deres egen konsultationsjordemoder, er det senere, kommer de en gang om ugen, og der har vi så mulighed for ar køre CTG og scanne. Vi har mulighed for at arrangere transport til disse konsultationer. Der er jo ingen ide i, at lade kvinderne aflaste hjemme og så lade dem rakke herind på bedste beskub.

Würtz : I nogle situationer vælger vi, at jordemoderen kommer på hjemmebesøg. Det kan være en fordel specielt i den tidlige graviditet, og i slutningen kan det være hensigtsmæssigt, og i slutningen kan det være hensigtsmæssigt at kombinere det med de besøg, vi har her på fødegangen. Hjemme kan vi tale om andre ting end her.

Busekist : Konsultationerne på fødegangen indeholder CTG og scanning. Jeg fornemmer, at det er en fordel, at den gravide lærer fødegangen godt at kende i graviditeten. Det bliver nemt for kvinderne, at finde en kendt jordemoder til fødslen. Al teknologien bliver ikke så fremmed, - det bliver uhøjtideligt, og de kan næsten klare det hele slev. På KAS Glostrup ser vi de tvillingegravide til ekstra undersøgelser fra 28. uge. De bliver Scannet i 28. uge og 32 uge. Og så hver fjortende dag fremover, her er det jordemoderen der scanner dem. Vi vil som jordemødre gerne have, at de gravide føler en helhed, og at jordemoderomsorgen er en del af at være tvillingegravid. Samtidig kommer de selvfølgelig til ekstra lægekontrol. Fra 33. til 36. uge kommer de til ugentlige kontrol, og fra 35 – 36. uge . kommer de til CTG en gang om ugen afhængig af, hvor glat graviditeten forløber.

Hvornår skal moderen aflaste ?

Würtz : Mange med fuldtidsarbejde har behov for at komme på hale tid en periode før orloven, men vores erfaring er, at det er meget svært at gennemføre med arbejdspladserne, som ofte hellere vil have en hel sygemelding , den halve kan være svær at tilpasse arbejdsmarkedet, selv om arbejdsgiverne kan se problemet. For den gravide er det ofte meget hensigtsmæssigt at arbejde på halv tid i en periode, idet hun så har mulighed for at geare ned i tempo, der passer hende.

Busekist : Mange har selv en god fornemmelse af, hvor meget de kan klare. Det er meget sjældent, at kvinderne ikke selv kan finde ud af at aflaste. Men i nogle situationer kan det være hensigtsmæssigt, at de bliver indlagt bare et par dage, simpelt hen for at geare ned og finde ud af, hvad det vil sige at aflaste. Kvinden kan være så bundet i sin hverdag, at hun ikke kan forestille sig, hvordan hverdagen skal gå uden hendes aktive indsats. Så kan en kortvarig indlæggelse være en god ting, og familien bliver også klar over, hvad det drejer sig om. Kommer jeg i den situation, hvor jeg syntes, at kvinden sidder i det til op over begge ører, giver jeg et råd og fortæller direkte, hvad det handler om. Mange er lettede over at få taget ansvaret fra sig, bare et par dage, og at der nogle, som drager omsorg for dem også.

Er der nogle vordende tvillingemødre, der siger nej til den ekstra kontrol ?

Busekist : Det er ikke vores erfaring med tvillingemødre. Hvis vi gør for meget ud af det den sidste tid, er der nogle, der ikke vil være med til det mere specielt, hvis de går tiden ud. Det kan sætte os i et dilemma, overkontrollerer vi eller hvad?

Würtz : Der er jo en grund til den ekstra kontrol, vi vil gerne følge med i, at B èren har det lige så godt som A èren.

Hvornår er det normalt at føde tvillinger ?

Würtz : Tja, fra 37. uge til 40. uge, det er sjældent, man går over tiden med tvillinger, men vi ser gerne, at de går til 38. uge. Tvillinger er fra naturens hånd mere modne i forhold til deres størrelse, og dermed kan man sige, mere egnede til at blive født før tiden end almindelige børn. Vi har ikke en fast dato, hvor vi sætter tvillingefødsler i gang. Vi ser på hvordan børnene har det og har ikke nogen egentlig procedure, vi sætter kun i gang på egentlig indikation: nedsat moderkagefunktion, dårlig trivsel hos et af børnene, præeklampsi el.lign.

Hvor meget overvågning bruger i ved en tvillingefødsel ?

Würtz : Vi overvåger tvillingefødsler meget fordi B èren er lidt udsat. Her på KAS er det procedure næsten kontinuerligt at køre CTG med både A´s og B´s hjertelyd, når kvinder er i fødsel. Det giver den begrænsning at moderen ligger, når CTGén kører. Man kan selvfølgelig tage den ind i mellem, give moderen en halv time fri, så hun ikke skal være fastlåst under hele fødslen.

Busekist : Vi overvåger tvillingefødsler meget. Man taler jo meget om, at andre fødestillinger også kan fremme fødslen, også komplicerede fødsler. At man ved at fastlåse kvinden, som man jo gør ved CTG- overvågning, går ind og forstyrrer naturens fødselsforløb, at man gør kvinden passiv.

Har i nogle erfaringer med alternative fødestillinger ved tvillingefødsler ?

Würtz : Hvis du tænker på knæ – albue eller stående m.m. , så har jeg ingen erfaringer. Jeg ville heller ikke være tryg ved det. Det er jo vigtigt hele tiden at holde øje med B èren, og det, mener jeg ikke, man har mulighed for ved andre fødestillinger. Samtidig skal man fiksere B èren under fødslen, altså følge den ned, og det har man ikke mulighed for i alternative fødestillinger.

Busekist : Der er absolut tilfælde ved tvillingefødsler, hvor vi er nødt til at sige, her må vi overvåge fra start til slut. Hvis vi sætter i gang på grund af, at nu er det rimeligt at født, hvis der er præeklampsi, hvis der er vandafgang på

B èren, det syntes jeg er rimeligt. Så er vi nemlig derhenne, hvor der e tale om en risikofødsel, og så er overvågning helt rimelig. Man jeg oplever tit, at man , hvis fødslen starter helt spontant tit tider osv., tager lidt lettere på overvågningen. Men alternative fødestillinger, måske er det min egen begræsning og manglende erfaring med hensyn til det, det har jeg svært ved at forestille mig ved tvillingefødsler. Det ideelle ville helt klart være et overvågningsudstyr, der ikke fastlåste kvinden, som det vi har nu. Man må jo nemt kunne lave overvågningsudstyr, som på ingen måde hindrede kvinden i at bevæge sig frit, det kunne være dejligt. Specielt i de her tilfælde, hvor det ofte er en grænseproblematik, hvor meget man skal overvåge.

Würtz : B èren ligger ofte lidt skråt, og man kan, hvis man følger med udefra og får rigtig fat, lede barnet ned i en hovedstilling, hvilket jo letter fødslen meget. B èren er hele tiden den mest belastede. Den normale fødestilling for tvillingemødre her på KAS Glostrup er siddende.

Ofte er en tvillingefødsel egentlig meget ukompliceret forstået på den måde, at livmoderhalsen giver sig hurtigt og at selve forløbet glider glat ofte hurtigere end ved enkeltfødsler. Vi forcerer ikke noget ved en tvillingefødsel, vi prikker ikke hul på fosterhinderne for at sætte en caputelektrode på f.eks. I de forberedende samtaler til fødslen fortæller vi kvinden, hvor mange der vil være på stuen ved fødslen, Jordemoder, læge, børnelæge, narkosesygeplejerske og narkoselæge. Ofte beder vi dem om at blive udenfor, hvis der ikke direkte er brug for deres hjælp, men så tæt på, at vi hurtigt kan få fat i dem. På den måde søger vi at afdramatisere og gøre forløbet så stille og roligt som muligt. Ofte siger tvillingemødrene, at der ikke var nær så mange på stuen som vi truede med.

pil.gif (220 bytes)

Af Hanne Ravn Hansen